Wat is het EKG?

EKG staat voor Eerstelijns Kindertherapeuten Groningen.

Het EKG is een multidisciplinair behandelteam in de eerste lijn. Dit wil zeggen dat wij als team zorg bieden aan (ouders van) kinderen met een complexe problematiek. In ons team zitten kinderfysiotherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten. Onze begeleiding bieden wij daar waar dit gewenst is thuis bij het kind.

Het EKG gaat praktisch te werk. Bij ons staan het kind en de ouders centraal. De zorgverleners van het EKG kijken naar de behoeften van het kind en passen de zorgverlening daar op aan. Op deze manier kunnen wij een zorgtraject aanbieden dat snel opgezet wordt en effectief is. Wij begeleiden ouders bij het verhelderen van de hulpvraag en bieden transparantie in de behandeling.

                                                                       ouders aan het woord      EKG in het nieuws