Werkwijze

AanmeldingZowel rechtstreeks als via de huisarts, specialist of instantie wordt een kind aangemeld op een centraal punt.
  
Multidisciplinaire Intake
Via een vragenlijst wordt gekeken of en op welk gebied het kind zorg nodig heeft.
  
Onderzoek
Zo nodig wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden of beperkingen van het kind.
  
BegeleidingIndien gewenst wordt een behandeltraject aangeboden met duidelijke doelen voor de begeleiding.
  
VormIn overleg met ouders wordt inhoud gegeven aan de behandeling. Bijvoorbeeld: hoe vaak vindt de behandeling plaats en door wie wordt de behandeling uitgevoerd.
  
 Twee verschillende therapeuten kunnen gezamenlijk een behandeling uitvoeren. Bijvoorbeeld: een fysiotherapeut en een logopedist werken samen om sneller tot een doel te komen.
  
EvaluatieOp verschillende momenten worden behandeling en vooruitgang onderling en met ouders geëvalueerd.
  
VerslagleggingVan de bevindingen wordt verslag gedaan naar de verwijzende huisarts, specialist of instantie. Dit met toestemming van de ouders.